Nguyễn Thành Nam

Được quen biết và hợp tác với Điện Lạnh Tài Anh nói chung và giám đốc Tài nói riêng là một điều may mắn đối với tôi. Điện Lạnh Tài Anh gây ấn tượng với tôi không chỉ bởi chất lượng dịch vụ tốt mà tôi nhận thấy ở các bạn còn có sự chân…

Đặng Trọng Truyền

Tôi nhận thấy sự chuyên nghiệp và chu đáo với khách hàng của công ty Điện Lạnh Tài Anh khi tôi có dịp hợp tác. Tôi nghĩ dịch vụ quan trọng nhất phải tạo nên sự tin cậy. Và bằng 2 giá trị trên Điện Lạnh Tài Anh đã chứng minh được. Tôi sẽ tiếp…