Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118

Ks. Nguyễn Tuấn

Caption lines here

Ks. Nguyễn Tuấn

Kỹ sư

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Ks. Nguyễn Tuấn. Ông là Kỹ sư điện lạnh & là người phụ trách việc Khảo sát hiện trường, tính toán và lập bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn.
Nhà Tư vấn