Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118 - |English

Ks. Quốc Dũng

Caption lines here

Ks. Quốc Dũng

Kỹ Sư Điện Lạnh

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Contact Me

Ks. Quốc Dũng, Chuyên Gia kỹ thuật Lạnh Công Nghiệp, Ông phụ trách Triển khai, giám sát và trực tiếp thi công lắp đặt hệ thống điện lạnh, Hệ thống kho lạnh công nghiệp, Kho cấp đông khu vực phía Bắc.