Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118

Ks. Quốc Dũng

Caption lines here

Ks. Quốc Dũng

Kỹ Sư Điện Lạnh

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Contact Me

Ks. Quốc Dũng, Chuyên Gia kỹ thuật Lạnh Công Nghiệp, Ông phụ trách Triển khai, giám sát và trực tiếp thi công lắp đặt hệ thống điện lạnh, Hệ thống kho lạnh công nghiệp, Kho cấp đông khu vực phía Bắc.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn.
Nhà Tư vấn