Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118 - |English

Ks. Lê Nam

Caption lines here

Ks. Lê Nam

Kỹ sư

Contacts

024 668 717 10
Dienlanhtaianh@gmail.com

Ks. Lê Nam, Ông là Kỹ sư điện lạnh & là người phụ trách việc thiết kế, lắp đặt, xử lý các sự cố phát sinh và bảo trì, bảo dưỡng đối với hệ thống lạnh công nghiệp trong các công trình, dự án.