Dienlanhtaianh@gmail.com
0973 775 118 - |English

Ceo. Phạm Văn Tài

Caption lines here

Ceo. Phạm Văn Tài

Giám đốc điều hành

Contacts

0973 775 118
Dienlanhtaianh@gmail.com

Nhà sáng lập, đồng thời là Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tài Anh, ông luôn cống hiến hết mình cho sự thành công và phát triển của công ty.

Gần 15 năm kinh nghiệm, Ngoài việc là giám đốc điều hành, CEO Phạm Văn Tài còn trực tiếp phụ trách mảng tư vấn giải pháp lạnh công nghiệp..v.v.

Bên cạnh các công việc chuyên môn, Ceo Phạm Văn Tài còn thường xuyên tham gia các buổi hội thảo về doanh nghiệp, các buổi xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, các câu lạc bộ về doanh nghiệp, để thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tìm cách tháo gỡ khó khăn về các giải pháp cho các doanh nghiệp.